Ayofa Home

Công Ty

Ayofa Home Ayofa Home

QUYỀN LỢI, ĐIỀU KIỆN VÀ CÔNG VIỆC CỦA CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC

Ngày đăng: 04:47 - 25/02/2021

Ayofa Close

I. GIÁM ĐỐC KINH DOANH (MỖI HUYỆN 1 GIÁM ĐỐC):

 

QUYỀN LỢI:

 1. Được quản lý, giám sát và phát triển toàn Quận/Huyện.
 2. Được nhập hàng ở mức chiết khấu của Giám Đốc Kinh Doanh.
 3. Được phụ cấp thêm lương thưởng theo doanh số mỗi tháng.
 4. Được đào tạo nâng cấp khả năng quản lý.
 5. Được hỗ trợ phát triển thị trường.
 6. Được tham gia vào các hoạt động của Công ty dành riêng. 
 7. Được đóng góp, đề xuất các chiến lược phát triển.
 8. Xử lý, quyết định các vấn đề kinh doanh phát sinh tại khu vực phụ trách (phù hợp quy định công ty).

 

ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT:

 1. Tham gia Ayofa từ 03 tháng trở lên. (tính ngày tham gia trên App)
 2. Hiện đang là NPP duy trì 02 tháng trở lên.
 3. Chỉ kinh doanh sản phẩm của Công ty Ayofa.
 4. Có khả năng đào tạo, truyền lửa, dẫn dắt đội nhóm.
 5. Năng lực phát triển hệ thống (quản lý trực tiếp tối thiểu 20 nhân sự, điểm bán) 
 6. Tham gia hoạt động thị trường (Trải nghiệm, Charity) 
 7. Có tối thiểu 1 Quản Lý Khu Vực hoặc 2 Nhà Phân Phối.
 8. Doanh số duy trì tối thiểu: 80tr/tháng + Huyện hỗ trợ: 40tr/tháng

 

CÔNG VIỆC :

 1. Đảm bảo duy trì doanh số hàng tháng.
 2. Thực hiện các hoạt động đào tạo hỗ trợ bán hàng.
  1. Doanh số bán hàng được giao từ Công ty và cấp quản lý trực tiếp
  2. Tuyển dụng đạt số lượng Đại Lý Phân Phối trên địa bàn được giao
 3. Giám sát và quản lý các hoạt động bán hàng để phù hợp với chính sách của công ty.
 4. Dẫn dắt lực lượng phân phối để đạt được mục tiêu của công ty.
 5. Tuân thủ các quy định của Công ty và thực hiện các kế hoạch của cấp quản lý
 6. Chịu trách nhiệm giao hàng và thu hồi hàng các thành viên trong  huyện được giao.

 

II. GIÁM ĐỐC TỈNH (MỖI TỈNH 1 GIÁM ĐỐC):

 

QUYỀN LỢI:

 1. Được quản lý, giám sát và phát triển toàn Tỉnh.
 2. Được nhập hàng ở mức chiết khấu của Giám Đốc Tỉnh.
 3. Được phụ cấp thêm lương thưởng theo doanh số mỗi tháng.
 4. Được đào tạo nâng cấp khả năng quản lý.
 5. Được hỗ trợ phát triển thị trường.
 6. Được tham gia vào các hoạt động của Công ty dành riêng. 
 7. Được đóng góp, đề xuất các chiến lược phát triển.
 8. Xử lý, quyết định các vấn đề kinh doanh phát sinh tại khu vực phụ trách (phù hợp quy định công ty).

 

ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT:

 1. Tham gia Ayofa từ 06 tháng trở lên. (tính ngày tham gia trên App)
 2. Hiện đang là GĐKD duy trì 02 tháng trở lên.
 3. Chỉ kinh doanh sản phẩm của Công ty Ayofa.
 4. Có khả năng đào tạo, truyền lửa, dẫn dắt đội nhóm.
 5. Năng lực phát triển hệ thống (nhân sự, điểm bán).
 6. Tham gia hoạt động thị trường (Trải nghiệm, Charity) 
 7. Có tối thiểu 01 GĐKD hoặc 02 Quản Lý Khu Vực.
 8. Doanh số duy trì: 80tr/tháng + GĐKD + Huyện hỗ trợ (tối thiểu 160tr/tháng) 

 

CÔNG VIỆC:

 1. Đảm bảo duy trì doanh số hàng tháng.
 2. Lãnh đạo, quản lý và thúc đẩy đội ngũ bán hàng để đạt được mục tiêu Cty đã đề ra.
 3. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ bán hàng, huấn luyện, đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong nhóm để đạt được nhiệm vụ được Công ty giao.
 4. Thúc đẩy doanh số để đạt được KPI:
  1. Doanh thu bán hàng được giao từ Công ty và cấp quản lý trực tiếp
  2. Tuyển dụng đạt số lượng Giám Đốc Huyện trên địa bàn được giao
 5. Thúc đẩy và thực hiện các buổi đào tạo, sự kiện, từ thiện, du lịch và chương trình trao giải
 6. Dẫn dắt lực lượng phân phối để đạt được mục tiêu của công ty.
 7. Tuân thủ các quy định của Công ty và thực hiện các kế hoạch của cấp quản lý.
 8. Chịu trách nhiệm giao hàng và thu hồi hàng các huyện được giao.
Ayofa Home Ayofa Home