Ayofa Home

Công Ty

Ayofa Home Ayofa Home

QUYỀN LỢI, ĐIỀU KIỆN VÀ CÔNG VIỆC CỦA CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC

Ngày đăng: 04:47 - 25/02/2021

Ayofa Close

I. GIÁM ĐỐC KINH DOANH (MỖI QUẬN/HUYỆN 1 GIÁM ĐỐC)

 

QUYỀN LỢI:

 1. Được phát triển độc quyền toàn Quận/Huyện quản lý.
 2. Được nhập hàng ở mức chiết khấu của Giám Đốc Kinh Doanh.
 3. Được nhận thêm thưởng của chức danh Giám Đốc Kinh Doanh.
 4. Được phụ cấp thêm Thưởng Quản Lý tổng 2% doanh số mỗi tháng.
 5. Được đào tạo nâng cấp khả năng quản lý.
 6. Được hỗ trợ phát triển thị trường.
 7. Được tham gia vào các hoạt động của Công ty dành riêng. 
 8. Được đóng góp, đề xuất các chiến lược phát triển.
 9. Xử lý, quyết định các vấn đề kinh doanh phát sinh tại khu vực phụ trách (phù hợp quy định công ty).

 

ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT:

 1. Tham gia AYOFA từ 03 tháng trở lên. (Tính từ ngày tham gia trên App)
 2. Hiện đang là QLKV duy trì 02 tháng trở lên.
 3. Chỉ kinh doanh sản phẩm của Công ty AYOFA.
 4. Ưu tiên dành 100% thời gian cho công việc.
 5. Năng lực phát triển hệ thống (quản lý trực tiếp tối thiểu 10 nhân sự, 5 điểm bán) 
 6. Tổ chức các hoạt động thị trường.
 7. Có tối thiểu 1 Quản Lý Khu Vực hoặc 2 Nhà Phân Phối.
 8. Doanh số duy trì tối thiểu: 40tr/Tháng/Huyện.

 

CÔNG VIỆC:

 1. Đảm bảo duy trì doanh số hàng tháng.
 2. Thực hiện các hoạt động đào tạo hỗ trợ bán hàng.
 3. Tuyển dụng đạt số lượng Đại Lý Phân Phối trên địa bàn được giao.
 4. Giám sát và quản lý các hoạt động bán hàng để phù hợp với chính sách của công ty.
 5. Tuân thủ các quy định của Công ty và thực hiện các kế hoạch của cấp quản lý.
 6. Chịu trách nhiệm giao hàng và thu hồi hàng các thành viên trong Quận/Huyện được giao.

 

LƯU Ý:

 1. Không giới hạn số lượng Quận/Huyện quản lý.
 2. Để đăng ký thêm Huyện phải đủ các điều kiện trên và có tối thiểu 1 Nhà Phân Phối.
 3. Trường hợp không đạt điều kiện & doanh số duy trì sẽ hạ cấp xuống Quản Lý Khu Vực.

 

II. GIÁM ĐỐC TỈNH:

QUYỀN LỢI: 

 1. Được phát triển độc quyền Khu Vực chọn quản lý.
 2. Được nhập hàng ở mức chiết khấu của Giám Đốc Tỉnh.
 3. Được nhận thêm thưởng của chức danh Giám Đốc Tỉnh.
 4. Được đào tạo nâng cấp coaching 1:1
 5. Được hỗ trợ phát triển thị trường.
 6. Được tham gia vào các hoạt động của Công ty dành riêng. 
 7. Được đóng góp, đề xuất các chiến lược phát triển.
 8. Xử lý, quyết định các vấn đề kinh doanh phát sinh tại khu vực phụ trách (phù hợp quy định công ty).

 

ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT:

 1. Hiện đang là GĐKD và duy trì 02 tháng trở lên.
 2. Có khả năng đào tạo, truyền lửa và năng lực phát triển hệ thống.
 3. Được các QLKV và GĐKD các Quận/Huyện khác đề xuất.
 4. Chỉ kinh doanh sản phẩm của Công ty AYOFA.
 5. Ưu tiên dành 100% thời gian cho công việc.
 6. Tổ chức các hoạt động thị trường.
 7. Có tối thiểu 1 GĐKD hoặc 2 QLKV.
 8. Doanh số duy trì tối thiểu: 100tr/Tháng.

 

CÔNG VIỆC:

 1. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ bán hàng, huấn luyện, đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong khu vực quản lý.
 2. Hỗ trợ các Quận/Huyện phát triển kinh doanh và gia tăng doanh số.

 

LƯU Ý: Không giới hạn số lượng các Quận/Huyện quản lý và đào tạo.

 

Ayofa Home Ayofa Home