Ayofa Home

Công Ty

Ayofa Home Ayofa Home

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM BÁN KHÔNG THUỘC HỆ THỐNG CÔNG TY

Ngày đăng: 04:48 - 26/02/2022

Ayofa Close

 

 

 

Danh sách các điểm bán miễn trừ trách nhiệm của công ty AYOFA:

 

1. Tên: NGUYỄN THỊ LUẬT (091250xxxx) - Tỉnh Hà Giang

 

2. Tên: LẠI THỊ THU (097888xxxx) - Tỉnh Vĩnh Phúc

 

3. Tên: Đặng Phạm Thị Thu Trang (094652xxxx) - Tỉnh Nam Định

 

 

 

4. Tên: Tiem Ha (098882xxxx) - Tỉnh Bắc Giang

 

5. Tên: Thanh Hoa Lý (033739xxxx) - Tỉnh Quảng Ngãi 

6. Tên: Hoàng Diễn (095687xxxx) - Tỉnh Bắc Kạn

*LƯU Ý: TRƯỜNG HỢP KHI GẶP NGƯỜI BÁN KHÔNG THUỘC HỆ THỐNG AYOFA, QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN BÁO NGAY CHO CÔNG TY QUA SỐ ĐIỆN THOẠI (MR.THÉP: 0963679938) ĐỂ ĐƯỢC XỬ LÝ NHANH NHẤT

Ayofa Home Ayofa Home