Ayofa Home

Chính sách trả hàng

Ayofa Home Ayofa Home

Chính sách trả hàng

Ngày đăng: 2023-02-20 11:05:09

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG:

Với khách hàng:

Với tiêu chí: "Khách Hàng Là Tài Sản" Công ty sẽ hoàn tiền 100% khi khách hàng không hài lòng về sản phẩm với bất kỳ lý do nào.

Thành viên giao hàng chịu trách nhiệm thu hồi sản phẩm và hoàn tiền cho khách hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi.

 *Lưu ý:  

- Chỉ giải quyết cho đơn hàng đã nhập trên App AYOFA.

- Những trường hợp không được hoàn tiền: khi sản phẩm đã sử dụng quá 50% khối lượng.

Với thành viên:

Trường hợp người quản lý là người giao đơn hàng cuối cùng:

Hoàn tiền 100% theo mức nhập sau khi ngừng kinh doanh trong 30 ngày tính từ ngày đặt hàng trên App.

Hoàn tiền 80% theo mức nhập sau khi ngừng kinh doanh sau 30 ngày và tối đa 6 tháng tính từ ngày đặt hàng trên App và sau khi trừ các khoản hoa hồng mà thành viên đã được nhận.

Trường hợp người quản lý không phải là người giao đơn hàng cuối cùng:

Hoàn tiền 80% theo mức nhập sau khi ngừng kinh doanh trong 30 ngày tính từ ngày đặt hàng trên App.

Hoàn tiền 50% theo mức nhập sau khi ngừng kinh doanh sau 30 ngày và tối đa 6 tháng tính từ ngày đặt hàng trên App và sau khi trừ các khoản hoa hồng mà thành viên đã được nhận.

Số lượng trả hàng phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng của đơn hàng nhập cuối cùng trên App.

*Lưu ý: Khi hoàn tất việc trả hàng thì thành viên sẽ bị khoá App (không thuộc hệ thống Công ty nữa)

Quy trình hoàn tiền:

Bước 1: Thành viên tạo đơn hàng trả trên App.

Bước 2: Người quản lý tiếp nhận và duyệt đơn hàng trả.

Bước 3:  Thành viên tiến hành chuyển hàng về cho người quản lý.

Bước 4:  Người quản lý nhận hàng và tiến hành thanh toán tiền hoàn cho thành viên.

Ayofa Home Ayofa Home