Ayofa Home

Chính sách giao nhận

Ayofa Home Ayofa Home

Chính sách giao nhận

Ngày đăng: 2023-02-20 14:32:57

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN

1. Thời gian giao hàng

Công ty xác nhận thời gian giao hàng theo từng đơn đặt hàng cụ thể.

2. Thủ tục giao hàng

Trước khi giao hàng 01 (Một) ngày, Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng về số lượng, quy cách cơ bản của hàng hoá sẽ giao gọi là thông báo giao hàn

3. Địa điểm giao hàng

Giao hàng tại kho của Khách hàng theo địa chỉ trong Hợp đồng. Công ty sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển phát sinh.

4. Phương thức giao nhận

Công ty giao hàng cho khách hàng trong giờ hành chính, việc giao hàng phải được người giao và người nhận ký, ghi rõ họ tên vào phiếu giao hàng.

Chứng từ giao nhận gồm:

  • Phiếu giao hàng có chữ ký xác nhận 2 Bên
  • Hóa đơn GTGT theo mẫu đăng ký với cơ quan thuế.
  • Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc chất lượng hàng hóa (nếu có)
Ayofa Home Ayofa Home