Ayofa Home

Chính sách bán hàng

Ayofa Home Ayofa Home

Chính sách bán hàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Đảm bảo chất lượng hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ và tuân theo quy định pháp luật

Cung cấp hoá đơn cho khách hàng khi có yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ khi giao hàng thành công

Chịu trách nhiệm bảo hành, đổi mới sản phẩm cho khách hàng khi có lỗi xảy ra. Tuân thủ theo chính sách xử lý hậu mãi mà Ayofa quy định.

Giá bán trên Ayofa là giá cuối cùng đã bao gồm nhưng không giới hạn các loại thuế.

Chịu trách nhiệm đăng kí các chương trình khuyến mãi với Bộ Công Thương

Bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

Ayofa Home Ayofa Home