Ayofa Home

Công Ty

Ayofa Home Ayofa Home

QUY ĐỊNH CHUNG CÔNG TY

Ngày đăng: 03:29 - 19/02/2021

Ayofa Close

ĐIỀU 1: Quy định về đăng ký Thành Viên và Cộng Tác Viên

1.1 Khi tham gia kinh doanh, tất cả phải hoàn thành đăng ký App AYOFA để được hưởng hết mọi quyền lợi theo chính sách Công ty.

1.2 Trường hợp không đăng ký App là không thuộc hệ thống Công ty và sẽ không giải quyết mọi vấn đề như: đổi hàng, trả hàng, thưởng,...

1.3 Nắm rõ Tầm Nhìn, Sứ Mệnh và Giá Trị Cốt Lõi để cùng nhau xây dựng và phát triển lâu dài.

 

ĐIỀU 2: Quy định về kinh doanh

         2.1 Giới thiệu đúng với công dụng của sản phẩm được công bố trên website: ayofa.vn

2.2 Bán sản phẩm đúng theo giá niêm yết của Công Ty áp dụng trên toàn quốc.

         2.3 Nghiêm cấm các hành vi bán phá giá và trả thưởng sai quy định do Công ty ban hành.

2.4 Nghiêm cấm những trường hợp nhập hàng và xuất bán không nhập App.

         2.5 Trường hợp thành viên ngưng hoạt động, những thành viên bên dưới sẽ được chuyển lên trên.

2.6 Tuyệt đối cấm những trường hợp lôi kéo thành viên bán sản phẩm khác, tự ý chuyển nhóm & chuyển nhánh.

Các thành viên trong hệ thống khi làm sai các quy định trên sẽ bị cắt hàng, khoá App vĩnh viễn & thông báo toàn hệ thống.

 

ĐIỀU 3: Quy định và điều kiện về lương, thưởng,...

          3.1 Quy định:

                    3.1.1 Công ty chỉ chi trả các khoản thưởng khi đặt hàng và bán hàng trên App.

                    3.1.2 Sau khi hoàn tất thanh toán các đơn hàng trong tháng mới được nhận thưởng.

                    3.1.3 Các mức thưởng sẽ được chi trả từ ngày 5 đến ngày 10 của tháng tiếp theo và được nhận từ người quản lý trực tiếp. 

                    3.1.4 Nếu xác nhận đã nhập đủ hàng trong tháng thì thành viên được nhận thưởng ngay, trường hợp nhập hàng tiếp trong tháng đó sẽ tính lại theo mức nhập từ đầu.

                    3.1.5 Bảng thưởng áp dụng theo cách tính: Doanh số nhập cộng dồn trong tháng và nhận theo mức doanh số đạt được.

 

          3.2 Điều kiện:

                    3.2.1 Tài khoản phải hoàn thành các điều kiện về duy trì theo quy định của công ty.

                             3.2.1.1 Đối với Cộng Tác Viên: Trong 60 ngày phải có hoạt động mua hoặc bán trên App. 

                             3.2.1.2 Đối với Thành Viên: Phải hoàn thành duy trì mức nhập hàng theo chức danh.

                    3.2.2 Đạt các chỉ tiêu về bán hàng và phát triển thị trường theo quy định của Công ty.

 

ĐIỀU 4: Quy định về hoa hồng giới thiệu

          4.1: Trường hợp giới thiệu khách hàng mua hàng:

                    4.1.1: Người giới thiệu sẽ nhận 50% hoa hồng dựa trên lợi nhuận của chức danh Chi Nhánh.

                    4.1.2: Sau khi hoa hồng được duyệt người giao hàng sẽ chi trả hoa hồng dựa trên App.

 

          4.2: Trường hợp giới thiệu Thành Viên và Cộng Tác Viên:

                    4.2.1: Người giới thiệu sẽ được nhận 50% số tiền lợi nhuận mà Người Quản Lý giao đơn hàng thành công cho Thành viên được giới thiệu dựa trên App.

                    4.2.2: Hoa hồng được nhận thưởng tối đa là 5.000.000đ khi giới thiệu 01 thành viên đăng ký mới.

                    4.2.3: Để nhận được tiền hoa hồng Người giới thiệu phải còn hoạt động tức là phải có đơn hàng phát sinh trong tài khoản trong 60 ngày. 
 
           *Lưu ý: Nếu tài khoản không hoạt động trong 60 ngày thì tất cả hoa hồng hiện tại sẽ mất hết.
 

ĐIỀU 5: Quy định đặt hàng

          5.1 Đối với thành viên mới:

                    5.1.1 Đơn hàng đầu tiên chỉ có thể nhập tối đa ở mức Quản Lý Khu Vực với tổng doanh số gồm tất cả sản phẩm của Công ty.

                    5.1.2 Tất cả đơn hàng trên 3.000.000đ phải chuyển khoản trước, sau khi nhận tiền người quản lý tiến hành giao hàng tối đa trong 5 ngày.

 

          5.2 Đối với thăng cấp:

                    5.2.1 Thành viên được lên cấp khi nhập 1 đơn hàng đạt tổng doanh số của các sản phẩm theo chức danh đó. (không tính cộng dồn).

                    5.2.2 Đối với vị trí Giám Đốc Kinh Doanh trở lên phải được xét duyệt từ Công ty.

 

          5.3 Đối với duy trì chức danh:

                    5.3.1 Đối với thành viên: duy trì 100% số lượng hàng hoá nhập theo 1 dòng sản phẩm/30 ngày (tối đa chia thành 3 lần nhập) tương ứng với cấp bậc đó trong suốt thời gian đảm nhiệm.

                    5.3.2 Đối với Giám Đốc Kinh Doanh trở lên phải đạt được các chỉ tiêu được giao từ Công ty. (Xem chi tiết tại đây)

          *Lưu ý: Thành viên không đạt điều kiện duy trì chức danh sẽ bị hạ 01 cấp so với chức danh hiện tại.

 

ĐIỀU 6: Quy định về trả hàng và hoàn tiền

          6.1 Với khách hàng:

                    6.1.1 Với tiêu chí: "Khách Hàng Là Tài Sản" Công ty sẽ hoàn tiền 100% khi khách hàng không hài lòng về sản phẩm với bất kỳ lý do nào.

                    6.1.2 Thành viên giao hàng chịu trách nhiệm thu hồi sản phẩm và hoàn tiền cho khách hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi.

          *Lưu ý:  - Chỉ giải quyết cho đơn hàng đã nhập trên App AYOFA.

                         - Những trường hợp không được hoàn tiền: khi sản phẩm đã sử dụng quá 50% khối lượng.

 

          6.2 Với thành viên:

                    6.2.1 Trường hợp người quản lý là người giao đơn hàng cuối cùng:

                                6.2.1.1 Hoàn tiền 100% theo mức nhập sau khi ngừng kinh doanh trong 30 ngày tính từ ngày đặt hàng trên App.

                                6.2.1.2 Hoàn tiền 80% theo mức nhập sau khi ngừng kinh doanh sau 30 ngày và tối đa 6 tháng tính từ ngày đặt hàng trên App và sau khi trừ các khoản hoa hồng mà thành viên đã được nhận.

                    6.2.2 Trường hợp người quản lý không phải là người giao đơn hàng cuối cùng:

                                6.2.2.1 Hoàn tiền 80% theo mức nhập sau khi ngừng kinh doanh trong 30 ngày tính từ ngày đặt hàng trên App.

                                6.2.2.2 Hoàn tiền 50% theo mức nhập sau khi ngừng kinh doanh sau 30 ngày và tối đa 6 tháng tính từ ngày đặt hàng trên App và sau khi trừ các khoản hoa hồng mà thành viên đã được nhận.

                    6.2.3 Số lượng trả hàng phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng của đơn hàng nhập cuối cùng trên App.

            *Lưu ý: Khi hoàn tất việc trả hàng thì thành viên sẽ bị khoá App (không thuộc hệ thống Công ty nữa)

                    6.2.4 Quy trình hoàn tiền:

                              Bước 1: Thành viên tạo đơn hàng trả trên App.

                              Bước 2: Người quản lý tiếp nhận và duyệt đơn hàng trả.

                              Bước 3:  Thành viên tiến hành chuyển hàng về cho người quản lý.

                              Bước 4:  Người quản lý nhận hàng và tiến hành thanh toán tiền hoàn cho thành viên.

 

VỚI MỤC TIÊU XÂY DỰNG GIA ĐÌNH AYOFA BỀN VỮNG VÀ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN MONG TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY

CEO - NGUYỄN ANH TÀI (đã ký)                 

 

 

Ayofa Home Ayofa Home