Ayofa Home

CHÍNH SÁCH

Ayofa Home Ayofa Home

DANH SÁCH CÁC CHÍNH SÁCH

Tổng số bài viết: 4

Chính sách trả hàng
Chính sách trả hàng
Ngày đăng: 2023-02-20 11:05:09
CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG:
Chính sách bán hàng
Chính sách bán hàng
Ngày đăng: 2023-02-20 14:32:57
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG Khi gia nhập, tất cả 
Chính sách giao nhận
Chính sách giao nhận
Ngày đăng: 2023-02-20 14:32:57
CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN 1. Thời gian giao hàng Công ty xác nhận thời gian giao hàng theo từng đơn đặt hàng cụ thể. 2. Thủ tục giao hàng Trước khi giao hàng 01 (Một) ngày, Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng về số lượng, quy c
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Ngày đăng: 2023-02-26 13:28:25
CHÍNH SÁCH HỢP TÁC Với uy tín 6 năm trên thị trư�

Tổng số bài viết: 4

Ayofa Home Ayofa Home